Договор за организиране и провеждане на практически семинар /обучение/

Договор за организиране и провеждане на практически семинар /обучение/ на тема: "Отговорности на учителя при водене на задължителната документация в детската градина".