“Доставка чрез покупка на употребявани багер и мини челен товарач за нуждите на ОП “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.

“Доставка чрез покупка на употребявани багер и мини челен товарач за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.

 

Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2016-0015

Обявление

12.04.2016 14:39:36