Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Технически доклад - "Изгрев"№8 2015-12-28 16:53:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2015-12-28 14:49:00 Изтеглете файл
Проект на договор 2015-12-28 14:48:00 Изтеглете файл
Методика за оценка 2015-12-28 14:47:00 Изтеглете файл
Приложения 2015-12-28 14:47:00 Изтеглете файл
Указания за участие 2015-12-28 14:46:00 Изтеглете файл
Резюме "Изгрев"8 2015-12-28 14:03:00 Изтеглете файл
Технически паспорт "Изгрев"8 2015-12-28 14:01:00 Изтеглете файл
Сертификат -"Изгрев"8 2015-12-28 14:00:00 Изтеглете файл
Доклад енерг.ефективност - "Изгрев"8 2015-12-28 13:59:00 Изтеглете файл
Технически паспорт - "В.Друмев" №8 2015-12-28 13:50:00 Изтеглете файл
Технич. Доклад - "В. Друмев"№8 2015-12-28 13:49:00 Изтеглете файл
Доклад по енерг. ефективност - "В. Друмев"№8 2015-12-28 13:47:00 Изтеглете файл
Сертификат - "В.Друмев"8 2015-12-28 13:46:00 Изтеглете файл
Резюме - "В.Друмев"8 2015-12-28 13:45:00 Изтеглете файл