Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Заглавие Дата Файл
Информация за освободена гаранция за изпълнение 2016-08-18 13:11:00 Изтеглете файл
Съобщение за освобождаване на гаранциите за участие по втора обособена позиция 2016-05-03 14:50:00 Изтеглете файл
Информация за освобождаване на гаранции за участие по втора обособена позиция 2016-04-28 14:03:00 Изтеглете файл
Съобщение за освобождаване на гаранциите за участие по първа обособена позиция 2016-04-05 15:27:00 Изтеглете файл