„Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”.

„Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”.

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2015-0007

Документи по приключване

02.12.2015 14:48:45

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

13.05.2015 16:55:59