"Доставка на ел. енергия за нуждите на Общинска администрация Свиленград и ВРБ /Договаряне без обявление/

 

"Доставка на ел. енергия за нуждите на  Общинска администрация Свиленград и ВРБ (Общинско предприятие" Благоустрояване и озеленяване" - Свиленград; ЦДГ, ДЯ и ЗК, Исторически музей-Свиленград, Дейност «Спорт и туризъм» и Дейност " Социални услуги " ). /Договаряне без обявление/.

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2015-0017

Договори

02.10.2015 08:49:46

Становище АОП

15.12.2015 09:44:16

Друга информация

02.10.2015 08:49:46