Доставка на плочки за ОП "БО"

„Периодични доставки на строителни материали - вибропресовани бетонови бордюри; вибропресовани бетонови павета; вибропресовани бетонови тротоарни плочки за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр.Свиленград”.