Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Указания след Решение за промяна 2016-04-15 15:50:00 Изтеглете файл
Доклад - обследване 2016-04-11 13:08:00 Изтеглете файл
Технически паспорт 2016-04-11 13:07:00 Изтеглете файл
Доклад 2016-04-11 13:06:00 Изтеглете файл
Резюме 2016-04-11 13:06:00 Изтеглете файл
Проект на договор 2016-04-11 13:05:00 Изтеглете файл
Приложения 2016-04-11 13:04:00 Изтеглете файл
Критерии за оценка 2016-04-11 13:03:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2016-04-11 13:03:00 Изтеглете файл
Указания 2016-04-11 13:00:00 Изтеглете файл