Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

"Периодични доставки на газьол за отопление".

"Периодични доставки на газьол за отопление-0,1 %S , (маркиран-червен) за нуждите на ОбА-Свиленград и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:Дейност "Социални услуги"-звено ДВХПР,Дейност "ЦДГ,детски ясли и здравни кабинети". Прогнозно количество в размер на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ литра.

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2014-0020

Договор

23.10.2014 13:39:00

Друга информация

30.06.2014 13:39:00