Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

"Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на ОбА-Свиленград и ВРБ: Дейност "Социални услуги", ,Дейност "ЦДГ, ДЯ и ЗК".

"Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на ОбА-Свиленград и второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност "Социални услуги"-звено ДВХПР,Дейност "ЦДГ,детски ясли и здравни кабинети". Прогнозно количество в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ литра.

 

Уникален номер на обществената поръчка в АОП: 00040-2016-0003

Друга информация

25.01.2016 08:48:59