Снегопочистване 2015г.-2016г.

„Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на  общинска пътна мрежа (четвъртокласна) в Община Свиленград през зимния сезон 2015-2016г.”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2015-0012