Строителен надзор при изпълнение на инженеринг на сграда с адрес: гр.Свиленград, ул.Граничар, №166

„Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес: гр.Свиленград, ул.Граничар, №166”
 
Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 00040-2016-0008
 

Обявление

23.02.2016 09:08:36