Строителен надзор при изпълнение на инженеринг - ул.Родина 14

„Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград” на обект с административен адрес: гр. Свиленград, ул. „Родина” №14.

Уникален номер на обшествената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2016-0014

Обявление

11.04.2016 13:28:45