Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Заглавие Дата Файл
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 2016-12-08 14:31:00 Изтеглете файл
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2016-08-19 09:10:00 Изтеглете файл
Информация за освобождаване на гаранции за участие по 2-ра обособена позиция 2016-05-12 13:48:00 Изтеглете файл
Информация за освобождаване на гаранции за участие по 1-ва обособена позиция 2016-04-22 13:44:00 Изтеглете файл
Информация за освобождаване на гаранциите за участие по 2-ра обособена позиция 2016-04-22 10:49:00 Изтеглете файл
Информация за освобождаване на гаранции за участие по 1-ва обособена позиция 2016-04-18 11:41:00 Изтеглете файл