Решения по чл. 38 от ЗОП

Заглавие Дата Файл
Решение за избор на изпълнител по II-ра обособена позиция 2016-04-06 15:55:00 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител по I-ва обособена позиция 2016-04-04 15:03:00 Изтеглете файл