Строителен надзор при изпълняване на инженеринг на сграда с адрес: кв."Изгрев" бл. №7

„Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград” на обект с административен адрес: гр. Свиленград, гр.Свиленград, кв. „Изгрев” бл. №7”.

Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2016-0016

Обявление

13.04.2016 09:41:35