Строителен надзор ул. „Стефан Стамболов“ 26-28”

„Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград” на обект с административен адрес: гр.Свиленград, ул. „Стефан Стамболов“ 26-28”

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 0040-2016-12

Обявление

05.04.2016 13:39:40