Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Заглавие Дата Файл
Информация за освободени гаранции за участие по 2 ра обособена позиция 2016-08-04 10:21:00 Изтеглете файл
Информация за освободена гаранция за участие по 1 ва обособена позиция 2016-08-01 09:56:00 Изтеглете файл
Информация за освободени гаранции за участие по 3 та обособена позиция 2016-07-22 14:44:00 Изтеглете файл
Информация за освободени гаранции за участие по 2 ра обособена позиция 2016-07-21 15:06:00 Изтеглете файл
Информация за освобождаване на гаранции за участие по 3 та обособена позиция 2016-07-21 14:41:00 Изтеглете файл