Пазарни консултации във връзка с: Доставка на оборудване и обзавеждане за СУ „Д-р П.Берон”, гр. Свиленград за проект: :“Оборудване,обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Свиленград”

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване Доставка на оборудване и обзавеждане за СУ „Д-р П.Берон”, гр. Свиленград за проект: “Оборудване,обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Свиленград”

Документи
Оферта №3 2016-09-28 13:49:00 Изтеглете файл
Оферта №2 2016-09-28 13:48:00 Изтеглете файл
Оферта №1 2016-09-28 13:47:00 Изтеглете файл
Съобщение 2016-09-17 14:25:00 Изтеглете файл
Количествено стойностни сметки 2016-09-17 14:24:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2016-09-17 14:24:00 Изтеглете файл
Оферта 2016-09-17 14:23:00 Изтеглете файл