Пазарни консултации във връзка с: Определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с.Момково и с. Студена”

Пазарни консултации във връзка с: Определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект:  „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с.Момково и с. Студена”.

Документи
Оферта 2019-03-08 15:00:35 Изтеглете файл
Количественна сметка-КС 2017-02-27 17:12:28 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2017-02-27 17:10:56 Изтеглете файл