Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Комуна” и ул. „Трети март”

Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Комуна” и ул. „Трети март” в изпълнение на АДБФП№ BG06RDNP001-7.001-0040-C01/20.05.2019 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Документи
Решение 2019-08-14 10:43:56 Изтеглете файл
Оферта 3 2019-08-14 10:43:26 Изтеглете файл
Оферта 2 2019-08-14 10:42:24 Изтеглете файл
Оферта 1 2019-08-14 10:41:52 Изтеглете файл
Проекти- ул."Комуна" 2019-07-22 10:56:59 Изтеглете файл
Проекти - ул. "3-ти март" 2019-07-22 10:55:32 Изтеглете файл
Индикативно ценово предложение 2019-07-22 10:53:38 Изтеглете файл
Техническо предложение 2019-07-22 10:53:04 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2019-07-22 10:52:20 Изтеглете файл
Покана 2019-07-22 10:51:24 Изтеглете файл