Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Тодор Кирков” , ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин”

Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Тодор Кирков” , ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин”, в изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0040-C01/20.05.2019 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Документи
Решение 2019-08-14 10:40:35 Изтеглете файл
Оферта 3 2019-08-14 10:39:14 Изтеглете файл
Оферта 2 2019-08-14 10:38:40 Изтеглете файл
Оферта 1 2019-08-14 10:37:11 Изтеглете файл
Част - ПУСО 2019-07-22 11:17:07 Изтеглете файл
Част - ПБЗ 2019-07-22 11:16:31 Изтеглете файл
Част - ПБ 2019-07-22 11:16:00 Изтеглете файл
Част - Организация на движението 2019-07-22 11:14:46 Изтеглете файл
Част - Геодезия 2019-07-22 11:12:59 Изтеглете файл
Част - Пътна 2019-07-22 11:11:18 Изтеглете файл
Индикативно ценово предложение 2019-07-22 11:10:15 Изтеглете файл
Техническо предложение 2019-07-22 11:09:48 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2019-07-22 11:09:20 Изтеглете файл
Покана 2019-07-22 11:08:50 Изтеглете файл