Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево с. Левка, с.Момково и с. Студена”

Документи
Оферта 2019-03-08 15:00:35 Изтеглете файл
КС 2019-03-08 14:59:33 Изтеглете файл
Покана 2019-03-08 14:58:17 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2019-03-08 14:46:39 Изтеглете файл