Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Сиренно–оповестителна система

Пазарни консултации за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за закупуване/ доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения - Сиренно–оповестителна система”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-4.004-0006-C01, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Документи
Протокол 2019-06-18 14:32:13 Изтеглете файл
Индикативно предложение №2 2019-06-18 14:31:26 Изтеглете файл
Индикативно предложение №1 2019-06-18 14:30:05 Изтеглете файл
Акустична планировка - с. Генералово 2019-05-27 17:29:39 Изтеглете файл
Индикативно предложение - Образец 2019-05-27 17:28:02 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2019-05-27 17:27:03 Изтеглете файл
Покана 2019-05-27 17:25:08 Изтеглете файл