„Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение за СУ „Д-р Петър Берон”

„Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение за СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, по договор №26/07/2/0/0023 от 25.10.2017г за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0006

Друга информация

16.05.2018 11:16:33

Документация

02.02.2018 11:57:33

Обявление

02.02.2018 11:53:24

Решения

02.02.2018 11:52:35