Февруари 2018
ПоВтСрЧвПтСъНе
   
1
2
1. 02.02.2018 11:52 Решения
2. 02.02.2018 11:53 Обявление
3. 02.02.2018 11:57 Документация
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    

„Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение за СУ „Д-р Петър Берон”

„Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение за СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, по договор №26/07/2/0/0023 от 25.10.2017г за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0006

Документация

02.02.2018 11:57:33

Обявление

02.02.2018 11:53:24

Решения

02.02.2018 11:52:35