„Доставка и монтаж на щори за СУ „Д-р Петър Берон”, гр.Свиленград”, по Договор №26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

„Доставка и монтаж на  щори за СУ „Д-р Петър Берон”, гр.Свиленград”, по Договор №26/07/2/0/00273 от 25.10.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Уникален номер на обществената поръчка в АОП: 00040-2018-0002

Решения

29.01.2018 11:19:03

Документация

29.01.2018 11:18:49

Обявление

29.01.2018 11:18:35