„Изготвяне на технически проект и осъществяване на Авторски надзор на обект: “Изграждане на изложбена зала”

„Изготвяне на технически проект и осъществяване на Авторски надзор  на обект: “Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр. Свиленград“

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0044

Документация

20.11.2018 15:26:55

Решения

20.11.2018 15:26:03

Обявление

20.11.2018 15:25:01