Обществен превоз на пътници с автобуси

Обществен превоз на пътници с автобуси по маршрутни разписания от областната и общинска транспортна схема на Община Свиленград

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0023

Документация

23.05.2018 10:25:56

Решения

23.05.2018 10:24:15

Обявление

23.05.2018 10:23:15