ОС и СН на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици(ул. Кл. Охридски...)

Оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици(ул. Кл. Охридски; ул. М. Горки; ул. Първи май; ул. К.Преславски; ул. Ален мак; ул. К. Честименски)  в гр.Свиленград“

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2019-0014

 

Документация

04.02.2019 16:48:27

Обявление

04.02.2019 16:47:22

Решения

04.02.2019 16:46:48