ОС и СН на обект: Подмяна на част от водопров. мрежа в гр. Свиленград на улици (ул. Кл. Охридски..)

Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект : „Подмяна на част от водопроводна мрежа в град Свиленград на улици (ул. Кл. Охридски;  ул.М. Горки; ул.Първи май; ул.К. Преславски; ул. Ален мак; ул.К. Честименски)”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2019-0013

Документация

01.02.2019 16:28:51

Решения

01.02.2019 16:26:56

Обявление

01.02.2019 16:26:13