АКТУАЛНА: „Периодични доставки на вибропресовани бетонови изделия - бордюри, павета, тротоарни плочки за нуждите на ОП „Благоустрояване и озеленяване”, гр. Свиленград”

„Периодични доставки на вибропресовани бетонови изделия - бордюри, павета, тротоарни плочки за нуждите на ОП „Благоустрояване и озеленяване”, гр. Свиленград”

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0010

Друга информация

01.06.2018 16:36:19

Документация

06.02.2018 15:00:36

Обявление

06.02.2018 14:58:15

Решения

06.02.2018 14:57:31