Периодични доставки на хранителни продукти /2019-2020/

 „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на – детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни хора с психични разстройства село Пъстрогор, на територията на Община Свиленград за 2019-2020 година”

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00040-2019-0041

Документация

23.07.2019 08:35:23

Обявление

22.07.2019 16:25:28

Решения

22.07.2019 16:24:54