"Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград - изготвяне на работен проект, строителство и авторски надзор”

„Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград - изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор“

Уникален номер на обществената поръчка в АОП: 00040-2017-0028

Решения

15.11.2017 16:28:24

Документация

15.11.2017 16:28:08

Обявление

15.11.2017 16:27:56