Строителен надзор при ремонт на яз.”Келанджика”

„Упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт и възстановяване на изправното експлоатационно състояние на яз.”Келанджика”, в землището на с.Димитровче, общ.Свиленград”

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00040-2019-0025

Документация

14.05.2019 16:38:11

Решения

14.05.2019 16:37:24

Обявление

14.05.2019 16:36:43