“Доставка на електро материали за нуждите на Община Свиленград”

Доставка на ел. материали за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - Свиленград, Общинска Администрация – Свиленград, Дейност ”ЦДГ,Детски ясли и Здравни кабинети” – Свиленград, Дейност „Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и Общински музей;

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП:  9039654

Публична покана

11.03.2015 13:37:08

Документация

11.03.2015 13:50:00

Протокол

11.03.2015 13:37:08

Договори

11.03.2015 13:37:08

Плащания

04.05.2015 09:58:21