Авиохимическо третиране срещу комари

“Авиохимическо третиране срещу  комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица за 2016 година"

Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 9052977

Публична покана

14.04.2016 15:13:53

Документация

14.04.2016 15:13:53

Протокол

14.04.2016 15:13:53