Доставка на 2 бр. автомобили

“Доставка чрез закупуване на два броя  нови леки автомобили тип „миниван”  за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Свиленград”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 9050877