Доставка на 2 бр. автомобили

“Доставка чрез закупуване на два броя  нови леки автомобили тип „миниван”  за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Свиленград”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 9050877

Публична покана

25.02.2016 09:32:55

Документация

25.02.2016 09:32:55

Протокол

25.02.2016 09:32:55