Доставка чрез закупуване на 2 бр. нови автомобили тип "миниван"

Доставка чрез закупуване на 2 броя нови автомобили тип "миниван" за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Свиленград.

Уникален номер на поръчката в АОП: 9051810

Документация

29.03.2016 11:14:00