Януари 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Доставка на облекло за нуждите на ЦНСТ - гр. Свиленград

Доставка на облекло рехи, обувки ,спално бельо и работно облекло/  за нуждите на ЦНСТ - гр. Свиленград по проект „Да дадем шанс на „различните,Договор BG051PO001-5.2.12-0046-C0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9044868

Публична покана

14.08.2015 13:10:06

Документация

14.08.2015 13:10:06

плащания

14.09.2015 10:36:26

Протокол

14.08.2015 13:10:06