плащания

Заглавие Дата Файл
Плащане по договор за ОП с предмет : „Доставка на облекло /дрехи, обувки ,спално бельо и работно облекло/ за нуждите на ЦНСТ - гр. Свиленград по проект „Да дадем шанс на „различните”,Договор BG051PO001-5.2.12-0046-C0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2015-09-14 10:37:00 Изтеглете файл