Доставка на работни обувки -2016г.

„Доставка на обувки, сабо и чехли за нуждите на BБР: Дейност „ЦДГ, Детски ясли  и Здравни кабинети”, ОП “Благоустрояване и озеленяване”,  Дейност “Социални услуги” и Дейност „Спорт и туризъм – Свиленград” 

Уникален номер на поръчката в АОП: 9050090

Публична покана

28.01.2016 10:44:03

Документация

03.02.2016 16:09:00

Плащания

26.05.2016 09:50:43

Протокол

28.01.2016 10:44:03