Доставка на храна /кетъринг/ за ДЦДУ и ЦНСТ за 2016 г.

„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДЦДУ»Надежда» и ЦНСТ за деца/младежи без увреждания  в гр. Свиленград”