Доставка на храна /кетъринг/ за ДЦДУ и ЦНСТ за 2016 г.

„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДЦДУ»Надежда» и ЦНСТ за деца/младежи без увреждания  в гр. Свиленград”

 

Публична покана

03.12.2015 11:35:28

Документация

03.12.2015 11:35:28

Плащания

01.04.2016 11:34:35

Протокол

03.12.2015 11:35:28