„Приготвяне и доставка на готова храна за ДЦДУ"

„Приготвяне и доставка на готова храна за Дневен център за деца с увреждания »Надежда» гр.Свиленград