Плащания

Тук се публикува протокола за получаване, разглеждане  и оценка на офертите и за класирането на участниците.

Заглавие Дата Файл
Плащане по договор за ОП с предмет: „Изработване и доставка на работно облекло за нуждите на BБР: Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”, ОП “Благоустрояване и озеленяване”, Дейност “Социални услуги” и Дейност „Спорт и туризъм” - Свиленград" 2016-04-12 11:44:00 Изтеглете файл