Изработване на технически проект /ЦДГ"Детелина"/

Изработване на технически проекти за обект: „Енергийна ефективност на ЦДГ „Детелина”,гр.Свиленград”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9044642

Публична покана

07.08.2015 09:49:17

Документация

07.08.2015 09:49:17

Плащания

17.02.2016 14:52:18

Протокол

07.08.2015 09:49:17