Пръскане с авиационна техника

„Третиране срещу  комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица през  2015г.

 Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 9040919