Пръскане с авиационна техника

„Третиране срещу  комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица през  2015г.

 Уникален номер на поръчката в регистъра на АОП: 9040919

Публична покана

20.04.2015 11:05:11

Документация

20.04.2015 11:05:11

Плащания

03.07.2015 17:21:34

Протокол

20.04.2015 11:05:11