„Извършване на ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”

"Извършване на ремонт  на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9050902

 

 

Публична покана

29.02.2016 11:00:27

Документация

29.02.2016 17:30:00

Протокол

29.02.2016 11:00:27