Ноември 2021
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Съобщения за медиите

В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати до избрани от него лица. Според § 1, т. 28а от ЗОП, съобщение до средствата за масово осведомяване е електронен документ с титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко 3 печатни медии и до най-малко 3 лицензирани радио- и телевизионни оператори.

Заглавие Дата Файл
Съобщение до медии 2016-02-29 17:06:00 Изтеглете файл