Текущ ремонт

„Извършване на текущ ремонт  на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9041325

Публична покана

27.04.2015 09:45:15

Документация

27.04.2015 09:45:15

Плащания

13.07.2015 14:52:11

Протокол

27.04.2015 09:45:15