Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация 2016-2017

Извършване на дезинфекция и дезинсекция срещу комари, кърлежи и бълхи на зелените площи на територията на Община Свиленград и абонаментни услуги по  дезинфекция, дезинсекция  и дератизация за Общинска администрация, Исторически музей,ВРБ - Дейност ЦДГ, Детски Ясли и Здравни Кабинети”, Дейност „Социални услуги”  и Дейност „Спорт и туризъм” – гр. Свиленград за 2016г .

Уникален номер на поръчката в АОП: 9050390

Публична покана

08.02.2016 10:34:45

Документация

08.02.2016 10:34:45

Протокол

08.02.2016 10:34:45